ikonki członków rodziny na tle młotka

Prawo rodzinne

Moja kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym. Dziedzina ta pozwala uregulować stosunki pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i ich dziećmi. Najczęściej są to sprawy o wysokim ładunku emocjonalnym, przez co osoby zaangażowane nie są w stanie realnie ocenić sytuacji. W takich chwilach pomoc radcy prawnego pozwala szerzej spojrzeć na problem. Wspólnie z klientem, dbając o jego interesy i dobro rodziny, staram się znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo wszystkich jej członków i osób zainteresowanych.

W jakich sprawach prawa rodzinnego może pomóc radca prawny?

Oferuję pomoc prawną w wielu sprawach dotyczących funkcjonowania rodziny. Reprezentuję małżonków w sprawach rozwodowych oraz związanych z podziałem wspólnego majątku i ustaleniem wysokości alimentów. Ponadto służę pomocą w sytuacjach wymagających ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców oraz w kwestiach związanych z uregulowaniem kontaktów z małoletnim. Oferuję także obsługę prawną przy składaniu wniosków o częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie.