wieczne pióro

Prawo karne

Jedną z moich specjalizacji prawnych jest prawo karne. Udzielam porad osobom, które mają pytania dotyczące przebiegu postępowania karnego lub chcą przeanalizować własną sytuację. Gwarantuję indywidualne podejście i pełną dyskrecję. Obsługę prawną w tym zakresie oferuję osobom poszkodowanym, oskarżycielom posiłkowym i oskarżonym, którym przysługuje niezbywalne prawo do obrony. Podczas pierwszego spotkania jestem w stanie przedstawić wstępną strategię oraz alternatywne możliwości rozwiązania sporu. Jestem otwarty na sugestie moich klientów i ich potrzeby.

Czym zajmuje się radca prawny specjalizujący się w prawie karnym?

Oferuję pomoc prawną z zakresu prawa karnego w przypadku przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, czci i godności. Biorę także udział w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi. Swoje usługi prawne kieruję więc do ofiar zniewagi, przemocy lub kradzieży oraz osób, które doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pomagam także oskarżonym o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym i innych ustawach. Służę wsparciem podczas postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego.