statuetka temidy

Prawo cywilne

Oferuję kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, którego źródłem jest kodeks cywilny, regulujący stosunki cywilnoprawne. Prawo cywilne odnosi się do kilku obszarów, jak chociażby prawo rzeczowe, własności intelektualnej, spadkowe czy prawo rodzinne i opiekuńcze. Oferuję w pełni kompleksowe usługi. Udzielam porad prawnych, opracowuję pisma i opinie prawne oraz reprezentuję interesy klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi, finansowymi i ścigania. Podejmuję się prowadzenia spraw przeprowadzanych zarówno w trybie procesowym, jak i nieprocesowym.

Przykładowe sprawy z zakresu prawa cywilnego

Udzielam porad prawnych związanych z wieloma różnymi dziedzinami życia codziennego. Przygotowuję i opiniuję umowy cywilnoprawne oraz zajmuję się sprawami spadkowymi, podziałem majątku i odszkodowaniami. Prowadzę także sprawy związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zachowku. Udzielam jednorazowych porad prawnych oraz oferuję pełną obsługę w przypadku spraw skomplikowanych i zawiłych pod kątem prawnym. Uczestniczę we wszelkiego rodzaju spotkaniach negocjacyjnych i mediacyjnych.