waga

Informacje o Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Parlaka z Bytowa

Siedziba mojej kancelarii mieści się w Bytowie, w województwie pomorskim. Świadczę usługi prawne na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców działających w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek.

W roku 1999 ukończyłem studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie uzyskałem tytuł magistra prawa. W latach 2001-2018 pracowałem jako funkcjonariusz policji w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie prowadząc postępowania przygotowawcze jako specjalista od przestępstw kryminalnych a następnie od przestępczości gospodarczej oraz fałszerstw pieniędzy, biorąc udział w licznych szkoleniach o wysokiej wartości merytorycznej. W latach 2014-2016 odbywałem aplikację radcowską, natomiast w 2017 roku po zdanym egzaminie zawodowym zostałem wpisany na listę radców prawnych OIRP w Koszalinie. Oczywiście wciąż poszerzam swoją wiedzę, dzięki czemu jestem stale na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Oferuję jednorazowe konsultacje oraz pełną obsługę prawną w zależności od stopnia skomplikowania problemu i oczekiwań klienta.


uścisk rąk

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze. Niezbędne jest również ukończenie aplikacji radcowskiej oraz pozytywny wynik egzaminu zawodowego. Oczywiście spełniam wszystkie powyższe wymagania. Jestem wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa moim klientom oraz w celu ochrony ich interesów, posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, związane z wykonywanym przeze mnie zawodem.