czasopisma

Prawo administracyjne 

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego pozwalają unormować stosunki pomiędzy państwem a obywatelami. Większość problemów prawnych, dotyczących tej konkretnej dziedziny, wiąże się z różnymi aspektami życia codziennego, które wynikają z praw i obowiązków, jakie otrzymuje każdy obywatel państwa polskiego. W tym zakresie udzielam porad prawnych osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom.

Czym zajmuje się radca prawny w dziedzinie prawa administracyjnego?

Moim zadaniem jest sporządzanie i składanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego. Zajmuję się opracowywaniem zażaleń i odwołań od decyzji i postanowień sądu administracyjnego. W imieniu klientów pozyskuję niezbędne zaświadczenia oraz składam wnioski o wydanie koncesji i innych pozwoleń, istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej o konkretnym profilu. Ponadto reprezentuję klientów w toczących się postępowaniach zarówno przed organami administracji publicznej, jak i sądami i urzędami skarbowymi.